Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog web sajta i registracijom naloga se smatra da se slažete sa navedenim uslovima korišćenja. Ukoliko se NE SLAŽETE sa uslovima nemojte koristiti sajt. Elite Print zadržava pravo da promeni uslove u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja ako su izmene postavljene na internetu.

I. Opšti uslovi

 • Ovo je e-commerce web sajt – za prodaju i isporuku robe za Elite Print.
 • Ugovor sa klijentom smatra se zaključenim nakon prihvatanja porudžbine od strane Elite Print-a gde je zahtev za porudžbinu pravilno popunjen prilikom poručivanja.
 • Elite Print je obavezan da po prijemu prijave i potvrde od strane kupca dostavi željeni proizvod ili da obavesti kupca o drugim okolnostima u vezi sa porudžbinom.
 • Elite Print nije odgovoran ako je korisnik neistinito i / ili nepotpuno dao podatake u porudžbini.
 • U slučaju lažne ili pogrešne adrese, osobe za kontakt i / ili broja telefona prilikom podnošenja zahteva, Elite Print nije vezan za nikakvu obavezu izvršavanja.
 • U nedostatku zaliha poručenih artikala Elite Print u toku jednog radnog dana po prijemu porudžbine, obaveštava potrošača da nema artikla, slanjem obaveštenja na navedenu e-mail adresu ili pozivom na navedeni broj telefona.
 • Elite Print ima pravo da promeni cene robe po sopstvenom nahođenju, bez prethodne najave.
 • Korisnik je dužan da plati cenu koja je bila aktuelna u vreme kada izvršio porudžbinu. Popust na odredjeni artikal počinje nakon postavljanja nove cene ispod stare, pri čemu je stara precrtana.
 • Ovlašćeni dobavljač i isporučilac robe za sajt je Elite Print, Ljubićka 25, 11000 Beograd. PIB: 107794893
 • Sve cene su prikazane u RSD, sa PDV-om

II. Prava i obaveze ugovornih strana

1. Elite Print je dužan da:

 • potvrdi dostupnost artikla iz porudžbine ili da otkaže porudžbinu u roku od 4 radna dana;
 • da ostvari isporuku u okviru propisanom u informacijama o isporuci i plaćanju artikala na početku porudžbine.
 • pre slanja svakog artikla izvrši proveru ispravnosti (ako je moguće, bez ugrožavanja integriteta paketa);
 • garantuje da su proizvodi potpuno novi (neiskorišćeni!) i zapečaćeni od strane proizvođača, osim ako nije drugačije izričito navedeno u prezentaciji robe na sajtu.

2. Klijent je dužan da:

 • Unese tačne podatke – ime , prezime, telefon, adresa isporuke i e-mail adresa;
 • plati cenu robe pod uslovima opisanim u informacijama o isporuci i plaćanju artikala;
 • da omogući pristup isporučiocima poručenih artikala.
 • Kupljen proizvod se isporučuje na datu adresu koja je u narudžbenici. Proizvod se isporučuje pravilno upakovan prema vrsti prevoza i isporuke.

Nakon isporuke robe klijentu ili trećem licu obavezno potpisivanje prateće dokumentacije. Za treće lice se smatra svako ko nije nosilac prijave, ali na adresi predvidjenoj za isporuku, prihvati poručeni artikal.

Odbijanje primanja robe, osim u slučajevima opisanim u daljem tekstu, se smatra neosnovanim za kupca, uz plaćanje troškova isporuke i vraćanja robe. U tom slučaju klijent je dužan da nadoknadi Elite Print-u sve štete i izgubljene dobiti, uključujući i ostale troškove pored troškova isporuke i vraćanja proizvoda nastalih kao rezultat odbijanja. Ukoliko ne postoji mogućnost pronalaska adrese isporuke, Elite Print je oslobođen od obaveze dostave naručene robe. Kupac može da potvrdi svoju spremnost da primi robu po isteku vremena isporuke, u kojoj on nije bio na adresi, sa troškovima isporuke. U ovom slučaju će početi novi period za isporuku.

Klijent ima pravo da odbije isporuku naručene robe, kada je isporučena u jednom od sledećih uslova:

 • isporučena roba ne odgovara narudžbini od strane klijenta nakon provere pristigle robe, dostavnice
 • ukoliko cena naručene robe ne odgovara ceni po kojoj je porudžbenica nastala
 • neslaganje između naručene i isporučene robe, što se nije moglo proveriti u vreme isporuke

Klijent ima pravo na zamenu artikla. U periodu najkasnije do 7 radnih dana.

Klijent ima pravo, bez naknade ili kazne i bez ikakvog razloga, vratiti stavku koja je primljena.

III. Odgovornost

Elite Print ne odgovara za svoje obaveze na osnovu ovog ugovora, u slučaju okolnosti kojie nije bio obavezan da obezbedi – uključujući ali ne ograničavajući se slučajevima više sile, slučajane događaje, probleme na globalnoj internet mreži i pružanja usluga izvan kontrole Elite Print-a.

IV. Arbitraža

Svi sporovi između stranaka je rešen u duhu razumevanja i dobre volje. Ako se ne postigne dogovor, sve preostale sporove koji proističu iz ugovora između strana ili u vezi s tim, uključujući i sporove koji nastanu iz ili se odnose na njegovo značenje, invalidnosti, izvođenje ili prekid, kao i sporova oko popunjavanje praznine u ugovoru ili adaptaciju na novonastale okolnosti će rešiti nadležni sud o registraciji Elite Print prema zakonu.

V. Garantni uslovi

1. Elite Print pruža svojim korisnicima bilo kog proizvoda garanciju koja podrazumeva:

 • broj telefona i email za reklamaciju i/ili povraćaj robe;
 • uslove garancije od proizvođača;

2. Izuzev obaveza izričito navedenih ovom garancijom, Elite Print ne može biti odgovoran za direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu, bilo na osnovu ugovora, oštećenja nastala zbog propusta službenog lica ili bilo koje druge pravne teorije i koji predviđa mogućnost takvih šteta.

VI. Ograničenja garancije

Garancija ne važi u slučaju:

1. Štete uzrokovane lošim transportom, skladištenjem ili nepravilnim radom
2. Pokušaj popravke od strane kupca i / ili druge neovlaštene osobe
3. Korišćenje materijala lošeg kvaliteta i neorginalnog potrošnog materijala

VII. Dodatni uslovi:

1. Elite Print ne snosi odgovornost za oštećenja sajta usled više sile.

Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite web sajt!